Giới thiệu

Công Ty TNHH TM & DV CANAAN GROUP, dưới danh xưng “công ty chúng tôi”, luôn đặt việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu. Trong bối cảnh việc thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng ngày càng tăng qua các kênh trực tuyến như đăng ký người dùng, các chương trình thưởng, khảo sát, v.v., việc quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân trở nên cực kỳ quan trọng.
Chúng tôi đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” như mô tả dưới đây, cam kết quản lý các trang web của mình với mục tiêu đảm bảo an toàn và hài lòng cho khách hàng. Chúng tôi cam kết tận tâm trong việc thực hiện các biện pháp phòng tránh hành vi sử dụng, tiết lộ, hoặc sửa đổi trái phép thông tin cá nhân mà khách hàng của chúng tôi cung cấp.

Định nghĩa thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân là mọi thông tin được cung cấp cho Công Ty TNHH TM & DV CANAAN GROUP có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, ví dụ như tên, địa chỉ nhà hoặc địa chỉ khác, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất kỳ thông tin nào khác có thể nhận dạng một cá nhân duy nhất.

Thu thập thông tin cá nhân:

Khi chúng tôi thu thập thông tin cá nhân qua Internet, chúng tôi tuân thủ nguyên tắc cơ bản là thông tin đó được cung cấp tự nguyện (đăng ký). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập, và mục đích này sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, bạn có quyền từ chối làm như vậy. Trong trường hợp này, bạn có thể không thể truy cập vào một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua các trang web của công ty chúng tôi.

Mục đích và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân:

Khi chúng tôi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin, và sau đó chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin trong phạm vi cần thiết. Dưới đây là một số mục đích thông thường và giới hạn sử dụng thông tin cá nhân:
– Để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.
– Để cải tiến dịch vụ cho bạn.
– Để cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ cho bạn.
– Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích khác như dữ liệu thống kê trong các biểu mẫu, trong đó dữ liệu không được phân biệt theo từng cá nhân.

Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba:

Công ty chúng tôi cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trong những trường hợp sau đây:
Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
Thông tin cá nhân của bạn cần được tiết lộ cho các công ty liên kết, chi nhánh công ty hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi, những bên mà chúng tôi đã thỏa thuận về tính bí mật để thực hiện mục đích thu thập thông tin cá nhân, như đã được tiết lộ trước đó. (Ví dụ: Hướng dẫn một nhà cung cấp dịch vụ giao hàng để giao giải thưởng của bạn.)
Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê và sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
Luật pháp yêu cầu tiết lộ.

Sử dụng thư trực tiếp:

Chúng tôi cam kết không sử dụng tên, địa chỉ email, địa chỉ thực tế, v.v. mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trừ khi có sự đồng ý cụ thể từ phía bạn cho bất kỳ hoạt động gửi thư trực tiếp nào. Tuy nhiên, nếu bạn đã đồng ý cụ thể tại thời điểm đăng ký, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn những thông tin như thông báo về việc bạn đạt giải.

Tham khảo, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân:

Nếu bạn muốn truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân mà chúng tôi sở hữu, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua kênh hỏi đáp đã được xác định trước đó bởi công ty của chúng tôi. Sau khi xác minh danh tính của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin hoặc thực hiện các chỉnh sửa/xóa thông tin trong thời gian hợp lý.

Trung tâm hỗ trợ khách hàng:

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp bởi công ty chúng tôi khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.
Nếu bạn không biết phải liên hệ với ai hoặc muốn hỏi về thông tin cá nhân bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi, vui lòng sử dụng biểu mẫu câu hỏi.

Quản lý thông tin cá nhân:

Quản trị viên Trang web canaan.com.vn duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn việc sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin đó một cách trái phép. Khi có các điều khoản sử dụng cụ thể được đăng trên Trang web, những điều khoản đó sẽ được ưu tiên áp dụng so với “Chính sách về quyền riêng tư” này.

Xử lý thông tin cá nhân:

Khi bạn đặt câu hỏi, đề nghị cung cấp ca-ta-lô hoặc khi chúng tôi mời người tham gia, v.v., bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát bảo mật dựa trên Chính sách về quyền riêng tư này.
Trong các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần phải tiết lộ thông tin cá nhân

Sử dụng bọ web:

Bọ web được nhúng vào một số trang trên trang web của chúng tôi để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của chúng tôi. Ví dụ như quảng cáo cho các trang web mà các công ty đối tác của chúng tôi vận hành có thể được hiển thị dựa trên lịch sử duyệt của bạn trên trang web của chúng tôi, v.v.

Sử dụng nhật ký truy cập:

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng.

Thông tin cá nhân tại các trang web bên thứ ba:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với việc thu thập thông tin cá nhân tại các trang web do các công ty khác vận hành được giới thiệu trên trang web của chúng tôi.

Hiểu biết khác:

Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật thông tin khi thông tin được chuyển cho chúng tôi. Mỗi khách hàng phải chịu trách nhiệm đối với việc truyền dữ liệu an toàn. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên Trang web của công ty chúng tôi.