Bột làm kem cuộn

96.000

Thông tin sản phẩm:

  • Đường Tinh Luyện: 55%
  • Sữa Bột Nguyên Kem: 30%
  • Sữa Bột Thực Vật: 10%
  • Chất Ổn Định: Xanthan Gum 5%
Bột làm kem cuộn

96.000