Bình Nito kem khói thể tích 10L (Thanh lý)

4.500.000

Thông tin sản phẩm:

  • Tên: Bình Nito Kem Khói 10 Lít (Thanh lý)
  • Model:  YDS-10
  • Đường kính miệng bình: 5 cm
  • Đường kính thân bình: 30 cm
  • Chiều cao bình: 55 cm
  • Khối lượng vỏ bình: 5,4 kg.
  • Khối lượng nguyên bì: 7,43 kg.
  • Lượng bay hơi ( hao hụt ): 0,088 lít/ngày.
Bình Nito kem khói thể tích 10L (Thanh lý)

4.500.000