Bình Nito kem khói thể tích 15L Model YDS-15

9.500.000

Thông Tin Sản Phẩm

  • Model:  YDS-15
  • Đường kính miệng bình: 5 cm
  • Đường kính thân bình: 30 cm
  • Chiều cao bình: 55 cm
  • Khối lượng vỏ bình: 5,4 kg.
  • Khối lượng nguyên bì: 8 kg.
  • Lượng bay hơi ( hao hụt ): 0,088 lít/ngày.
Bình Nito kem khói thể tích 15L Model YDS-15

9.500.000