Bình Nito kem khói thể tích 35L Model YDS-35

13.000.000

Đặc điểm kĩ thuật:

  • Tên Gọi: Bình Nito Kem Khói 35 Lít
  • Model:  YDS-35
  • Đường kính miệng bình: 5 cm
  • Đường kính thân bình: 43,5 cm
  • Chiều cao bình: 68 cm
  • Khối lượng vỏ bình: 14,5 kg.
  • Khối lượng nguyên bì: 18,2 kg.
  • Lượng bay hơi ( hao hụt ): 0,088 lít/ngày.
Bình Nito kem khói thể tích 35L Model YDS-35

13.000.000