Bình Nito kem khói thể tích 20L (Thanh lý)

7.500.000

Thông Tin Sản Phẩm

  • Model:  YDS-20
  • Đường kính miệng bình: 5 cm
  • Đường kính thân bình: 36 cm
  • Chiều cao bình: 60.7 cm
  • Khối lượng vỏ bình: 8.6 kg.
  • Khối lượng nguyên bì: 11.5 kg.
  • Lượng bay hơi ( hao hụt ): 0,088 lít/ngày.
Bình Nito kem khói thể tích 20L (Thanh lý)

7.500.000