Bình Nito kem khói thể tích 20L Model YDS-20

10.500.000

Thông số kĩ thuật:

  • Model:  YDS-20
  • Đường kính miệng bình: 5 cm
  • Đường kính thân bình: 36 cm
  • Chiều cao bình: 60,7 cm
  • Khối lượng vỏ bình: 8,6 kg.
  • Khối lượng nguyên bì: 11,5 kg.
  • Lượng bay hơi ( hao hụt ): 0,088 lít/ngày.
Bình Nito kem khói thể tích 20L Model YDS-20

10.500.000